Code Advent of code 2020 của giám đốc nghiên cứu Google - Peter Norvig

Lý do bạn quá bận để tham gia “adventofcode 2020”?

Hãy nghĩ lại, khi giám đốc nghiên cứu của Google - Peter Norvig đã xử đẹp 47/50 bài với 1 file jupyter notebook, với code siêu đẹp, siêu ngắn gọn. Và như thường lệ, đây là “văn mẫu” của các pythonista 😍

https://github.com/norvig/pytudes/blob/master/ipynb/Advent-2020.ipynb

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp.

Lớp HCM khai giảng tối thứ 3 ngày 12/1/2021.

pymi #pymivn #pyfml #adventofcode