chạy web server bằng 1 câu lệnh Python

Python có sẵn trong stdlib thư viện http để bật ngay 1 HTTP server/webserver, khi chạy THẬT, bạn có thể dùng NGINX, nhưng đôi khi cần “test nhanh”, cài và config NGINX là một chuyện không hề nhanh.

img

Gõ:

$ python3 -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...

Truy cập qua trình duyệt gõ: localhost:8000

thậm chí máy khác cùng mạng cũng có thể truy cập. Server này trả về list các file trong thư mục hiện tại. Có thể tạo 1 file index.html để trả về nội dung file này khi người dùng truy cập.

Đó là sức mạnh thư viện có sẵn của Python, rất tiện và có ở đâu có Python3. Một nhược điểm là nó có thể hơi chậm so với mong muốn, dùng busybox cũng chạy được 1 câu lệnh:

$ busybox httpd -fp8000

busybox có sẵn trên Ubuntu 20.04, và rất nhiều nơi khác.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.