Vì sao không chương trình nào phát hiện ra lỗi này?

def n_pymi_vn() -> int:
  s = x + 1
  return s


r = n_pymi_vn()
x = 10
print(r)

Đoạn code này có bug gì? tại sao các tool không phát hiện ra? và nên sửa thế nào để các tool có thể phát hiện ra?

Xóa 3 dòng cuối đi, flake8 hay mypy sẽ phát hiện ra bug:

def n_pymi_vn() -> int:
  s = x + 1
  return s

$ flake8 main.py
main.py:2:9: F821 undefined name 'x'
$ mypy main.py
main.py:2: error: Name 'x' is not defined
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Chú ý câu hỏi về việc phát hiện ra bug này trước khi chạy code.

Việc định nghĩa x = 10 sau def n_pymi_vn hoàn toàn không phải bug, đoạn code sau chạy OK, không có bug:

def n_pymi_vn() -> int:
  s = x + 1
  return s


x = 10
r = n_pymi_vn()
print(r)

https://glot.io/snippets/fzafpx0nqu

img

Câu trả lời sẽ được tiết lộ vào bài viết sau.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.