Python leak var

img

Python có một “tính năng” rất bất ngờ nếu bạn đã lập trình các ngôn ngữ khác:

i = "Bánh Trung Thu"
for i in range(5):
  print(i)

print(i) # cái này hiện ra gì?

tất cả các i trong đoạn code trên đều là 1 i, đầu tiên nó là string, sau đó được gán cho các số 0 tới 4, sau vòng for nó… giữ giá trị cuối cùng: 4

Tính năng này không có ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, và thậm chí với Python, nó cũng là 1 bug, nhưng vì đã tồn tại quá lâu và không thể sửa mà không ảnh hưởng tới các đoạn code đã tồn tại, nên người ta giữ nó, coi như 1 tính năng.

Tính năng này sẽ có ngày khiến bạn vò đầu bứt tai, càng dễ gặp khi làm đúng các best practice đặt tên có nghĩa. Ví dụ:

name = "ABC"
send_to_slack = True
send_to_telegram = True
if send_to_slack:
  ...
  for name in names:
    send_message_to(name)

...
#10 dòng sau
...
...

if send_to_telegram:
  ...
  do_something_with_name(name)

Việc dùng name trong vòng lặp for vô tình đã thay mất giá trị của name đã có trước, và chỉ ảnh hưởng tới câu if số 2 nếu câu if số 1 được chạy.

Một lỗi không luôn xảy ra, cũng không dễ dàng nhìn ra.

Kết luận

 • best practice không phải lúc nào cũng best, dùng biến i hay n cho vòng lặp là OK .
 • TRÁNH dùng lại tên biến. Ví dụ: py students = ["Pikachu", "Doremon"] students = ",".join(students)

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.