Lớp Python PyMivn khóa 45 tại Hà Nội khai giảng 27/7/2023

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp.

img

Photo by NEOM on Unsplash

Học viên không ở Hà Nội có thể học qua livestream trên Youtube với kênh chat Slack cùng các học viên Hà Nội.

Chi tiết tại trang chủ Pymivn. Thắc mắc/hỏi đáp: slack