Lớp Python PyMivn khóa 35 tại Sài Gòn - tp Hồ Chí Minh khai giảng 12/1/2021

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp.

Lớp HCM khai giảng tối thứ 3 ngày 12/1/2021.

Lịch học: link

Chi tiết tại trang chủ Pymivn. Thắc mắc/hỏi đáp: slack