Python lần đầu tiên đứng số 1 trên bảng xếp hạng tiobe

Trích lời CEO của TIOBE: sau 20 năm bảng xếp hạng ngôn ngữ lập trình phổ biến TIOBE, Python lần đầu đứng số 1, chiếm vị trí của C, Java vào tháng 10/2021

For the first time in more than 20 years we have a new leader of the pack: the Python programming language. The long-standing hegemony of Java and C is over. Python, which started as a simple scripting language, as an alternative to Perl, has become mature. Its ease of learning, its huge amount of libraries, and its widespread use in all kinds of domains, has made it the most popular programming language of today. Congratulations Guido van Rossum! Proficiat

img

Tham khảo: https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.