Lập trình viên Python có mức lương cao nhất tại Việt Nam 2021

Theo Báo Cáo Thị Trường IT Việt Nam 2021 – Developers Recruitment State, lập trình viên dùng “công nghệ” Python có mức lương cao nhất, ngôn ngữ theo sát sau là Golang.

topmoney

MỨC LƯƠNG CỦA LẬP TRÌNH VIÊN THEO CÔNG NGHỆ (một cách tương đối dành cho đối tượng có tới 3 năm kinh nghiệm)

Ngoài điểm sáng này ra, phần còn lại của bản báo cáo có nhiều “vấn đề kỹ thuật”, như chuyện xếp MongoDB và Redis vào nhóm SQL, nhóm chung các nghề là “lập trình viên” (thay vì DevOps, SysAdmin, Data Analyst, hay thậm chí Scrum Master! …). Kèm theo bất ngờ lớn khi Falcon vượt qua Flask đứng vị trí thứ 2 trong các bộ “khung” (theo báo cáo) phổ biến nhất của Python tại Việt Nam, trong khi trên thế giới, Flask là số 1 theo báo cáo của PSF & JetBrains.

Python no 1 khỏi phải bàn 😎

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.