Đáp án vì sao không tool nào thấy bug

Trong bài trước, một ví dụ trông đơn giản và dễ phát hiện lỗi bằng mắt việc x chưa được định nghĩa nhưng không tool nào của Python phát hiện ra.

def n_pymi_vn() -> int:
    s = x + 1
    return s


r = n_pymi_vn()
x = 10
print(r)

img

Lý do là bởi khái niệm ít được nghe tới “free variable”.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.